26/01/2016 - Διαχειριστικό Σχέδιο των Αλυκών Λάρνακας

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016, συνάντηση του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Ν. Λουρουτζιάτη με τη Λειτουργό του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Άννα Σαββίδου και Ομάδα Μελέτης του Πανεπιστημίου Πατρών, που έχει αναλάβει την ετοιμασία του αναθεωρημένου Διαχειριστικού Σχεδίου των Αλυκών Λάρνακας. Εκ μέρους του Δήμου Λάρνακας παρευρέθηκαν επίσης η Πολεοδόμος, κ. Νεοφυτούλα Αγγελίδου και ο Υπεύθυνος του Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Δήμου κ. Κώστας Κόκκινος.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν οι βασικοί στόχοι του νέου Διαχειριστικού Σχεδίου των Αλυκών, η οποία θα προτείνει δράσεις και μέτρα για την προστασία και διαχείριση του υγροβιότοπου της Λάρνακας. Επίσης θα προτείνει με ένα ολοκληρωμένο τρόπο, τη δημιουργία ενός δικτύου ερμηνείας και ανάδειξης των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, μέσα από την Ιστορική και Πολιτιστική δομή της Λάρνακας και γενικότερα του τόπου. Ο στόχος είναι η Φύση και ο Άνθρωπος στην αλληλεπίδραση του.

Τέλος, έγινε ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων, όσον αφορά την προώθηση της κατασκευής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης, το Μονοπάτι της Φύσης, δημιουργία Παρατηρητηρίων, λήψη μέτρων για αντιμετώπιση του προβλήματος με τους χειρονόμους και τα κουνούπια και το θέμα του χώρου του πρώην Λεπροκομείου και τη δημιουργία Πανεπιστημιακής Σχολής.