23/12/2019 - Αλλαγές στο πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών PMD/Χαριτού κατά την περίοδο εορτών

Ο Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Δήμου Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι κατά τη διάρκεια των εορτών, το πρόγραμμα συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών θα ισχύει με τις πιο κάτω για τις αλλαγές:

 

Αλλαγές στο πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών PMD/Χαρτιού κατά την περίοδο εορτών

Περιοχή που επηρεάζεται

Προγραμματισμένη Συλλογή

Νέο πρόγραμμα συλλογής

Τομέας Β: Βόρεια των Λεωφ.
Λεµεσού, Νίκου και ∆έσποινας
Παττίχη και Γρηγόρη Αυξεντίου και
Νότια των Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού

Τρίτη 24/12/2019 βράδυ

Τρίτη 24/12 πρωί (Έναρξη συλλογής στις 04:00)

Τρίτη 31/12/2019 βράδυ

Τρίτη 31/12 πρωί (Έναρξη συλλογής στις 04:00)

Τομέας Γ: Βόρεια της Λεωφ. Σπύρου
Κυπριανού (πρώην Τιµάγια)

Τετάρτη 25/12/2019 βράδυ

Τρίτη 24/12 πρωί (Έναρξη συλλογής στις 04:00)

Τετάρτη 01/01/2019 βράδυ

Τρίτη 31/12 πρωί (Έναρξη συλλογής στις 04:00)

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 18 Δεκεμβρίου 2019