30/09/2020 - Ανακοινώνεται αρμοδίως ότι λόγω των αυξημένων περιοριστικών μέτρων για την αναχαίτιση της διασποράς του Κορωνοϊού COVID – 19, ότι οι καθορισμένες επισκέψεις δημοτών στο Γραφείο Δημάρχου δεν θα πραγματοποιηθούν για τις επόμενες δυο εβδομάδες.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ανακοινώνεται αρμοδίως ότι λόγω των αυξημένων περιοριστικών μέτρων για την αναχαίτιση της διασποράς του Κορωνοϊού COVID – 19, ότι οι καθορισμένες επισκέψεις δημοτών στο Γραφείο Δημάρχου δεν θα πραγματοποιηθούν για τις επόμενες δυο εβδομάδες.

Παρακαλούνται οι δημότες, όπως προσέρχονται κανονικά από την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 30 Σεπτεμβρίου 2020