21/06/2019 - Ανακοινώνεται ότι με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ακυρώθηκε...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ακυρώθηκε η τελευταία αναθεώρηση / τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 4/01/2013.

 

Η ακύρωση του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας είναι η τρίτη κατά σειρά ακύρωση μετά από εκείνες της Λεμεσού και της Πάφου.

 

Ο κύριος λόγος ακύρωσης από το Δικαστήριο οφείλεται στην πάσχουσα σύνθεση των Οργάνων που είχαν την ευθύνη αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου (Κοινό Συμβούλιο και Πολεοδομικό Συμβούλιο).

 

Η ακύρωση του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας του 2013 καθιστά ενεργό το προηγούμενο εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο του 2006, το οποίο όμως είναι αρκετά διαφοροποιημένο από το ακυρωθέν.

 

Με βάση πληροφόρηση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, η επαναδημοσίευση του Σχεδίου θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο υπολογίζεται περί τους τρεις μήνες.