27/04/2017 - Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λάρνακας επιθυμεί να πληροφορήσει το Κοινό ότι την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 , θα ξεκινήσουν εργασίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λάρνακας για αναβάθμιση της περιοχής Μακένζι. Συγκεκριμένα θα γίνει η επέκταση του χώρου στάθμευσης κατά 40 θέσεις ύψους €20,000, ασφαλτόστρωση του κύριου δρόμου και 2 διαβάσεις πεζών ύψους  €20,000. Επίσης, στο εγγύης μέλλον, προγραμματίζεται επέκταση του χώρου στάθμευσης έκτασης 2,000τ.μ. προς την μεριά του Αεροδρομίου ύψους €60.000 καθώς και άλλα βελτιωτικά έργα.

Ως εκ τούτου, η αύξηση των τελών στο Χώρο Στάθμευσης κατά €0,50 δεν μπορεί να καλύψει ούτε κατά το ήμισυ το κόστος των πιο πάνω έργων.

Διευκρινίζεται ότι οι εργαζόμενοι στους χώρους εστίασης της περιοχής Μακένζι, προσκομίζοντας τα κατάλληλα πιστοποιητικά, θα έχουν δωρεάν στάθμευση κατά τις ώρες εργασίας τους. 

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 26 Απριλίου 2017