27/04/2017 - Ανακοίνωση

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017, συνάντηση του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριο Δημητριάδη.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Επικεφαλείς Δημοτικών Ομάδων Λάρνακας και Υπηρεσιακοί Λειτουργοί του Δήμου Λάρνακας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο κ. Μάριου Δημητριάδη του Υπουργού και θέμα συζήτησης ήταν η εξεύρεση πόρων για τη μετακίνηση του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας και την ανάδειξη του Αρχαίου Λιμανιού.

Η ολοκλήρωση των ανασκαφών του Αρχαίου Λιμανιού θα βοηθήσει στη δημιουργία του Αρχαιολογικού Πάρκου, με  βάση της μελέτης που εκπονήθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Γαλλικής Πρεσβείας και το Δήμο Λάρνακας.

Ο Υπουργός, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι για την εν λόγω μετακίνηση και ότι θα καταβληθούν προσπάθειες εξεύρεσης τους. 

Παράλληλα, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεννόηση με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και μέσω του ΚΟΑ υποσχέθηκε το σχετικό κονδύλι θα περιληφθεί στον προϋπολογισμό 2018 – 2019.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας, με τη σειρά του αφού επισήμανε για ακόμα μια φορά τη σημαντικότητα της μετακίνησης αυτής, εξέφρασε την ελπίδα όπως καταβληθούν από μέρους της Κυβέρνησης όλες οι δυνατές προσπάθειες για εξεύρεση των οικονομικών πόρων, καθότι ο νέος χώρος για εγκατάσταση του Ομίλου έχει ήδη εξευρεθεί. Επίσης, ανέφερε ότι ο Δήμος θα παρακολουθεί όλες τις σχετικές ενέργειες με σκοπό την περίληψη του απαιτούμενου κονδυλίου στον εν λόγω Προϋπολογισμό.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 24 Απριλίου 2017