12/05/2017 - Ανακοίνωση

Μετά από δημοσιεύματα στον ημερήσιο Τύπο σχετικά με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, διευκρινίζονται τα πιο κάτω:

Μέσα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας και λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή παραίτησης του μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Διευθυντή του ΣΑΛ, η Ολομέλεια του Συμβουλίου του ΣΑΛ, ομόφωνα αποφάσισε όπως αναπληρωτής της εν λόγω θέσης διοριστεί ο Δημοτικός Μηχανικός Λάρνακας, ο οποίος θα εκτελεί χρέη για περίοδο τριών – τεσσάρων μηνών μέχρι την πλήρωση της θέσης μέσω της διαδικασίας ανοικτού Διαγωνισμού. Παράλληλα, μέσω της μεθόδου αγοράς υπηρεσιών από τρίτους, θα αγοραστούν υπηρεσίες για διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών και για ενίσχυση των Τμημάτων του ΣΑΛ έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο φόρτο εργασίας και στα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, σε μεγάλο βαθμό σήμερα.  

Διευκρινίζεται ότι ουδεμία παύση ή απόλυση οποιουδήποτε Μέλους του προσωπικού έχει γίνει και το προσωπικό του ΣΑΛ συνεχίζει απρόσκοπτα τα καθήκοντά του.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη διαφάνεια ασκώντας την εξουσία που του δίνει ο Νόμος και στα πλαίσια της ενημέρωσης με την ολοκλήρωση στη όλης διαδικασία θα ενημερώσει το Κοινό.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 12 Μαΐου 2017