04/08/2017 - Ανακοίνωση

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πληροφορείσθε ότι κατά το μήνα Αύγουστο 2017, δεν θα γίνονται οι καθορισμένες επισκέψεις Δημοτών στο Γραφείο Δημάρχου, κάθε Παρασκευή.

Παρακαλούνται οι Δημότες, όπως προσέρχονται κανονικά κάθε Παρασκευή, από τις, 1 Σεπτεμβρίου 2017.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 28 Ιουλίου 2017