04/08/2017 - Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λάρνακας, σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν τη μεταστέγαση του Γραφείου Τέλεσης Πολιτικών Γάμων σε χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρνακας, επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κτήριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Γραφείο Πολιτικών Γάμων, το οποίο ενοικιάζεται από το Δήμο Λάρνακας, η μετακίνηση είναι αναγκαστική με βάση το Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο, το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, μέσα στα πλαίσια της οικονομικής περισυλλογής, αποφάσισε όπως μεταστεγάσει το Γραφείο, σε χώρο που του ανήκει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας διαβεβαιώνει το Κοινό ότι δεν λειτουργεί «ετσιθελικά» ή δογματικά και επειδή λαμβάνει υπόψη του τις εισηγήσεις των δημοτών για το καλό της πόλης, θα επανεξετάσει την απόφαση του, εκφράζοντας έτσι την καλή διάθεση για οποιεσδήποτε εισηγήσεις για το καλώς νοούμενο συμφέρον του Δήμου.

Η οποιαδήποτε τελική απόφαση ληφθεί, όπως και το σκεπτικό της, θα κοινοποιηθεί άμεσα στους Δημότες.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 1 Αυγούστου 2017