21/08/2017 - Ανακοίνωση

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ο Δήμος Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι λόγω τεχνικού προβλήματος οι πληρωμές για εξόφληση του Δημοτικού Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας μέσω JCC μπορούν να γίνονται μετά από την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Για την περίοδο 22 μέχρι 31/8/2017 οι πληρωμές για εξόφληση του εν λόγω φόρου μπορούν να γίνονται μονό στο Δημοτικό Ταμείο.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 21 Αυγούστου 2017