12/01/2018 - Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λάρνακας σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα στον Ημερήσιο Τύπο σχετικά με την παραχώρηση τεμαχίου γης Τ/Κ ιδιοκτησίας σε συγγενικό πρόσωπο Μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας, επιθυμεί να αναφέρει τα ακόλουθα:

Ο Έπαρχος διαβίβασε στο Δήμο με επιστολή το αίτημα της παραχώρησης και με ερώτημα κατά πόσο η αιτούμενη χρήση είναι επιτρεπτή στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ο Δήμος Λάρνακας εξέτασε το αίτημα μέσω της Επιτροπής Πολεοδομίας του Δήμου, ως η συνήθης διαδικασία και ομόφωνα διαπίστωσε ότι η εν λόγω χρήση Γυμναστηρίου, είναι επιτρεπτή βάση του Τοπικού Σχεδίου.

Ο Δήμος Λάρνακας λειτούργησε βάση των εξουσιών του και χωρίς καμία μεροληπτική αντιμετώπιση.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 12 Ιανουαρίου 2018