08/05/2018 - Ανακοίνωση

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Ο Δήμος Λάρνακας σε συνεργασία με την Αρχή  Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και τους Δήμους της Επαρχίας Λάρνακας, υλοποιούν το έργο «Αντεξάρτηση Λάρνακας», Πρόγραμμα το οποίο αφορά την καθοδήγηση για θέματα ψυχικής υγείας και στοχευμένη στήριξη οικογενειών. 

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα θα επεκταθεί σε δύο παραμέτρους:

  1. Λειτουργία Περιοδεύουσας Συμβουλευτικής που θα αποτελείται από ομάδα Λειτουργών εξειδικευμένων σε θέματα ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής και που θα επισκέπτονται προγραμματισμένα τους Δήμους Λάρνακας μια φορά την εβδομάδα.
  2. Λειτουργία του Λεκτορίου Γονέων που θα προσφέρει διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια γύρω από διάφορα ψυχοεκπαιδευτικά θέματα που σχετίζονται με τη διαπαιδαγώγηση και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε ατομικό, οικογενειακό και κοινοτικό επίπεδο.

Σε ατομικό επίπεδο θα παρέχεται: καθοδήγηση και συμβουλευτική σε θέματα ψυχικής υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες μπορούν να προσέρχονται στην ομάδα της Περιοδεύουσας Συμβουλευτικής χωρίς ραντεβού.  

Σε επίπεδο οικογένειας θα παρέχεται:  εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική στήριξη οικογενειών με ανήλικα παιδιά στους. Η στήριξη θα είναι συστηματική, θα παραχωρείται με προγραμματισμένα ραντεβού και θα αφορά τους πιο κάτω τομείς: 

α. ανίχνευση και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών,

β. ανίχνευση και αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς,

γ. ανίχνευση και αντιμετώπιση συναισθηματικών προβλημάτων,

δ. ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και καλλιέργεια βασικών αξιών ζωής (π.χ. δημοκρατία, ελευθερία, ανεξιθρησκεία, αλληλεγγύη, ειρήνη). 

Σε επίπεδο κοινότητας θα παρέχεται:  λειτουργία Λεκτορίου γονέων που θα προσφέρει δίωρες ψυχοεκπαιδευτικές συναντήσεις σε γονείς με τη μορφή βιωματικού σεμιναρίου ή διάλεξης γύρω από θέματα διαπαιδαγώγησης και ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού. Για προκράτηση θέσης συμμετοχής στο Λεκτόριο Γονέων χρειάζεται να συμπληρωθεί η σχετική αίτηση. 

Για το Δήμο Λάρνακας, οι  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες θα παρέχονται κάθε Τρίτη από τις 3.00 μ.μ. με 6.00 μ.μ., στο «Σπίτι του Εθελοντή»

Αιτήσεις άρχισαν ήδη να παραλαμβάνονται. Για περισσότερες πληροφορίες και για καθορισμό συνάντηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 99856262 & 70005537.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 8 Μαΐου 2018