16/11/2018 - Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λάρνακας, μετά από ελέγχους που έγιναν στις Αλυκές Λάρνακας από Λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Θήρας και του Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι επισκέπτες εισέρχονται εντός του υγροβιότοπου και παρενοχλούν τα πουλιά.

Τόσο ο Δήμος Λάρνακας, όσο και τα πιο πάνω Τμήματα, επαναλαμβάνουν ότι:

  1. Απαγορεύεται η είσοδος τροχοφόρων και πεζών στον υγροβιότοπο εντός της περιοχής προστασίας, εκτός των υφιστάμενων δρόμων, μονοπατιών, χώρων ξεκούρασης και θέας.

 

  1. Για παρατήρηση των πουλιών και για φωτογράφιση, να χρησιμοποιούνται τα πτηνοπαρατηρητήρια που υπάρχουν στην περίμετρο των Αλυκών και ο παρακείμενος πεζόδρομος και μονοπάτι της φύσης.

Ο Δήμος Λάρνακας ζητά τη συνεργασία του Κοινού για προστασία του μοναδικού αυτού υγροβιότοπου, καθώς η συνεχιζόμενη όχληση των πτηνών από την ανθρώπινη παρουσία μπορεί να προκαλέσει τη μετακίνηση των ειδών, με αποτέλεσμα την πληθυσμιακή μείωση λόγω της παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της τροφοληψίας και ξεκούρασης τους.