09/08/2019 - Ανακοίνωση για εγκαταλελειμμένα οχήματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λάρνακα ενημερώνει το κοινό ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του καθορίζει το Άρθρο 92Α του Περί Δήμων Νόμου, όλα τα οχήματα/αντικείμενα τα οποία είναι ακινητοποιημένα πάνω από τρείς εβδομάδες σε συγκεκριμένο χώρο, θα θεωρούνται εγκαταλελειμμένα.

Εάν το όχημα/ αντικείμενο αυτό δεν μετακινηθεί μέσα σε τέσσερεις εβδομάδες από την ημέρα που θα γίνει σχετική ειδοποίηση/γνωστοποίηση  από το Δήμο, τότε ο Δήμος έχει την εξουσία να θέσει σε εφαρμογή την αναφερόμενη  Νομοθεσία.

Παρακαλείται το κοινό όπως συμμορφώνεται με την πιο πάνω υπόδειξη για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων