30/01/2017 - Ανακοίνωση για εταιρείες πετρελαιοειδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας χαιρετίζει την έναρξη των εργασιών αποξήλωσης/απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών. Παράλληλα όμως, εκφράζει την απογοήτευση του για το γεγονός ότι οι εταιρείες που κατέχουν ή και χρησιμοποιούν χώρους εγκατάστασης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου συνεχίζουν τη χρήση ή και εξακολουθούν να διατηρούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις παρά τις πρόνοιες του σχετικού Διατάγματος που λήγει την 30/1/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας θεωρεί ότι δεν έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τα εμπλεκόμενα μέρη, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να μη συμμορφωθούν με το πιο πάνω Διάταγμα και να μετακινήσουν τις εγκαταστάσεις τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας είναι αποφασισμένο να εργαστεί με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεση του για να τερματιστεί η χρήση των πιο πάνω εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των κατοίκων της πόλης, αλλά και για να είναι δυνατή στη συνέχεια η ανάπτυξη και αναβάθμιση της περιοχής εις όφελος των δημοτών, της πόλης αλλά και του τόπου γενικότερα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας σε πρόσφατη συνεδρία του αφού σημείωσε ότι από τη μέχρι σήμερα στάση των εταιρειών βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι καμία περαιτέρω προθεσμία για τη μετακίνηση τους δεν δικαιολογείται, αποφάσισε ως πρώτο βήμα να μελετήσει τη λήψη όλων των νόμιμων μέτρων εναντίον των πιο πάνω εταιρειών, περιλαμβανομένων των δικαστικών μέτρων για την επιβολή προστίμου.

Παράλληλα η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας είναι ότι τόσο η Κυβέρνηση όσο και οι εταιρείες πρέπει να εξεύρουν άμεσα τρόπους για μετακίνηση των εν λόγω εγκαταστάσεων το συντομότερο δυνατό και ως εκ τούτου έχει ζητήσει ήδη από τον Υπουργό Εσωτερικών συνάντηση στην παρουσία των εταιρειών και όλων των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων για να καθοριστούν οριστικά και αυστηρά χρονοδιαγράμματα μετακίνησης των εγκαταστάσεων, σημεία ελέγχου τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και ρήτρες καθυστέρησης.

 

Λάρνακα 27/1/2017