28/02/2020 - Ανακοίνωση: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημότη Λάρνακας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ο Δήμος Λάρνακας κατανοώντας τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την εξυπηρέτηση του κοινού από τα Κεντρικά Γραφεία επί της Λεωφόρου Αθηνών, ειδικότερα σε ώρες αιχμής, προβαίνει σε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για διευκόλυνση των δημοτών.

Την Τρίτη, 4 Μαρτίου 2020, αρχίζει επίσημα την λειτουργία του το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημότη Λάρνακας επί της  οδού Ανδρέα Μιαούλη Αρ. 11, πάροδο Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ (πρώην Κεντρικά Γραφεία Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λάρνακας, πλησίον e- shop).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 70003100

Στο εν λόγω Κέντρο θα γίνεται εξυπηρέτηση των δημοτών για αποπληρωμή ως ακολούθως:

Δήμος Λάρνακας: αποπληρωμή Δημοτικών Τελών και Προστίμων

  • Αποκομιδής Σκυβάλων
  • Επαγγελματικής Άδειας
  • Δικαιωμάτων/ Διατήρησης Υποστατικών
  • Ακίνητης Ιδιοκτησίας
  • Κοιμητηρίου
  • Αδείας Κατοχής Σκύλων
  • Εξώδικων Πρόστιμων

 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας:

  • Αποπληρωμή Αποχετευτικών Τελών

 

Επίσης, στο εν λόγω Κέντρο το κοινό θα μπορεί να υποβάλει ένσταση Φορολογιών.

 

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην επίλυση μέρους του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης και ειδικότερα της αποσυμφόρησης του προβλήματος εξεύρεσης χώρου στάθμευσης, αφού διαθέτει δικό του δωρεάν χώρο στάθμευσης για τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Εξυπηρέτησης.

Παρακαλείται το κοινό όπως από την Τρίτη, 4 Μαρτίου 2020 χρησιμοποιεί το εν λόγω Κέντρο για εξόφληση των Δημοτικών Τελών και Προστίμων και Αποπληρωμή Αποχετευτικών Τελών καθότι μετά από αναφερόμενη ημερομηνία, το Τμήμα Φορών θα μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στο εν λόγω Κέντρο.