22/03/2019 - Ανακοίνωση: Ο Δήμος Λάρνακας δέχεται προτάσεις για συμμετοχή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή προτάσεων για συμμετοχή:

 

(α)      Στη Γιορτή του Κατακλυσμού – Διαγωνισμός Αρ. 18/2019

(β)      Στο Φεστιβάλ Λάρνακας – Διαγωνισμός Αρ. 19/2019

 

Ο Δήμος Λάρνακας δέχεται προτάσεις για συμμετοχή:

 

Α. Στη Γιορτή του Κατακλυσμού, που θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 14 – 19 

    Ιουνίου 2019

Β.  Στο Φεστιβάλ Λάρνακας, που θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 1-31 Ιουλίου 2019.

 

Οι προτάσεις στα πλαίσια των πιο πάνω προσκλήσεων θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα έγγραφα των Διαγωνισμών μέχρι την Παρασκευή 12/4/2019 και ώρα 11.00 π.μ., σε κλειστό φάκελο, στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Λάρνακας που βρίσκεται στον 5ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων του Δήμου, που βρίσκονται στη γωνία της Λεωφόρου Αθηνών και οδού Νικολάου Λανίτη, Τ.Θ.40045, 6300 Λάρνακα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα των Διαγωνισμών από την ιστοσελίδα του Δήμου www.larnaka.org.cy

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε σχέση με την πιο πάνω ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλ.24629333.