08/03/2019 - Ανακοίνωση: Ο Δήμος Λάρνακας, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λάρνακας, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του που προκύπτουν από τον Περί Δήμων Νόμο, ανακοινώνει ότι απαγορεύεται η προσέλευση πλανόδιων μη αδειούχων πωλητών στις διάφορες πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες διεξάγονται εντός δημοτικών ορίων Λάρνακας.

Οι παρανομούντες θα διώκονται ποινικά και οι εγκαταστάσεις τους θα απομακρύνονται από τα συνεργεία του Δήμου.