15/02/2018 - Ανακοίνωση Οικονομικό Τμήμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το Κοινό ότι η αποπληρωμή των:

 

  1. Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων
  2. Επαγγελματικού Φόρου
  3. Αδειών Επαγγελματικού Υποστατικού
  4. Δημοτικού Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας
  5. Τέλους Κοιμητηρίου

 

έχει λήξει στις 31 Ιανουαρίου 2018. Η εξόφληση γίνεται μόνο στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας, με πρόσθετη επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου ποσού σε όλους τους λογαριασμούς  και 20% για το Τέλος Κοιμητηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

 

Η τελευταία ημερομηνία εξόφλησης πριν τη λήψη δικαστικών μέτρων, έχει καθοριστεί η 23 Μαρτίου 2018.

 

Οι Δημότες παρακαλούνται όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους προς αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης και όπως ενημερώνονται από τα Ταμεία του Τμήματος Φόρων για τυχόν δικαιώματα τους.