22/03/2019 - Ανακοίνωση: Προκήρυξη διαγωνισμών για:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Προκήρυξη Διαγωνισμών για:

 

(α)   Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης 1 – 3 εκσκαφέων φορτωτήρων (Digger Loader) με οδηγό για εργασία στο Δήμο Λάρνακας για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα στο Δήμο για ανανέωση για ακόμα ένα έτος - Αρ. Διαγωνισμού: 15/2019

(β)    Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης 1-3 φορτηγών με οδηγό για εργασία στο Δήμο Λάρνακας για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα στο Δήμο για ανανέωση για ακόμα ένα έτος – Αρ. Διαγωνισμού: 16/2019

(γ)    Προμήθεια με 180 χιλιάδες ± 20% πλαστικά σακούλια για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα στο Δήμο για ανανέωση για ακόμα ένα έτος – Αρ. Διαγωνισμού: 17/2019

(δ)    Παροχή υπηρεσιών για ρυμούλκηση οχημάτων για περίοδο δύο χρόνων – Αρ. Διαγωνισμού: 21/2019

 

Ο Δήμος Λάρνακας ζητά προσφορές για:

 

(α)    Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης 1 – 3 εκσκαφέων φορτωτήρων (Digger Loader) με οδηγό για εργασία στο Δήμο Λάρνακας για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα στο Δήμο για ανανέωση για ακόμα ένα έτος - Αρ. Διαγωνισμού: 15/2019

(β)     Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης 1-3 φορτηγών με οδηγό για εργασία στο Δήμο Λάρνακας για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα στο Δήμο για ανανέωση για ακόμα ένα έτος – Αρ. Διαγωνισμού: 16/2019

(γ)     Προμήθεια με 180 χιλιάδες ± 20% πλαστικά σακούλια για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα στο Δήμο για ανανέωση για ακόμα ένα έτος – Αρ. Διαγωνισμού: 17/2019

(δ)     Παροχή υπηρεσιών για ρυμούλκηση οχημάτων για περίοδο δύο χρόνων – Αρ. Διαγωνισμού: 21/2019

 

Οι προσφορές στα πλαίσια των πιο πάνω διαγωνισμών θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα έγγραφα των πιο πάνω Διαγωνισμών μέχρι την Παρασκευή 12/4/2019 και ώρα 11.00π.μ..

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε σχέση με την πιο πάνω ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προσφορών του Δήμου στο τηλ.24816574.