10/08/2018 - Ανακοίνωση: Σε ένα άκρως εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Αυγούστου, στα Γραφεία του Δήμου.....

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Σε ένα άκρως εποικοδομητικό  κλίμα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018, στα Γραφεία του Δήμου, συνάντηση του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα με τον Διευθυντή Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών κ. Ματθαίο Οικονομίδη, όπου συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της χωροθέτησης του Κυπριακού Ινστιτούτου Θάλασσας και Ναυτιλίας (Cyprus Marine and Maritime Institute), που θα γίνει στη Λάρνακα .

Ο Δήμαρχος, ανέφερε ότι το εν λόγω έργο, το οποίο αφορά τη δημιουργία ενός  Κέντρου Αριστείας  Θαλάσσιας  και Ναυτικής Έρευνας, Καινοτομίας  και Τεχνολογίας, θα είναι Διεθνούς Εμβέλειας και θα προάγει την επιστημονική και επιχειρηματική αριστεία στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, στους οποίους η Κύπρος έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Σημείωσε ότι, η όλη προσπάθεια υποστηρίζεται από πολλούς, τόσο από Δημόσιους όσο και από Ιδιωτικούς Φορείς από την Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς και από τα αρμόδια Υπουργεία. Ο Δήμος Λάρνακας προγραμματίζει πριν το τέλος του τρέχοντος έτους να προβεί σε Διαγωνισμό για το Σχεδιασμό του Κέντρου, ενώ  παράλληλα το κόστος  υλοποίησης και  λειτουργίας του, δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά Κονδύλια και το Κράτος.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας τόνισε ότι το CMMI αποτελεί μια γερή βάση για την υλοποίηση της Στρατηγικής  του Δήμου για τη Γαλάζια Ανάπτυξη μέσα από την πρωτοβουλία «Λάρνακα Γαλάζια Πόλη», ενώ προωθούνται και άλλα σημαντικά έργα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Αρχαιοτήτων, όπως η νέα Σχολή «Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας» και το «Κέντρο Ενάλιας Αρχαιολογίας», αντίστοιχα.

Ο Διευθυντής Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών εξέφρασε την απόλυτη στήριξη του στην όλη προσπάθεια του Δήμου Λαρνακας και διαβεβαίωσε ότι η Υπηρεσία του θα προβεί έγκαιρα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να μην προκληθεί οποιαδήποτε  καθυστέρηση στην προώθηση του έργου. Σημείωσε ότι υπάρχει εξαιρετική συνεργασία από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες των δύο μερών και είναι ευχάριστο ότι μέσα από σωστές ενέργειες προωθούνται σημαντικά έργα για τη Λάρνακα.

Στα πλαίσια της συνάντησης, έγινε επίσης αναφορά για τις εκκρεμούσες διαδικασίες σε σχέση με την αδειοδότηση των κέντρων αναψυχής στην περιοχή του Μακένζι καθώς και για την αναβάθμιση των υποστατικών και του χώρου απέναντι από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, όπου ο κ. Οικονομίδης διαβεβαίωσε  ότι έχουν μελετηθεί και εξευρεθεί λύσεις, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία και αναμένεται ότι αρχές του Σεπτέμβρη 2018 θα κοινοποιηθούν στο Δήμο οι ανάλογες αποφάσεις.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 10 Αυγούστου 2018