18/01/2017 - Ανακοίνωση: Συνάντηση Δημάρχου Λάρνακας, Επικεφαλείς Δημοτικών Ομάδων και Υπηρεσιακών Λειτουργών με τον Υπουργό Εσωτερικών

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 συνάντηση του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα, τους Επικεφαλείς των Δημοτικών Ομάδων και Υπηρεσιακών Λειτουργών του Δήμου με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο.

Η συνάντηση ήταν πολύ εποικοδομητική και κατά τη διάρκεια της συζητήθηκε το θέμα της διαχείρισης της περιοχής Μακένζι. Κοινός στόχος, τόσο του Δήμου Λάρνακας όσο και του Υπουργείου, είναι να μην επηρεαστεί η εξέλιξη της περιοχής καθότι αποτελεί ένα πνεύμονα ανάπτυξης για την πόλη και επαρχία Λάρνακας.   Πάνω από όλα, με κάθε τρόπο πρέπει να διασφαλιστεί η λειτουργία και η νομιμότητα του χώρου.

Επίσης συζητήθηκε το θέμα της ανάπλασης της Ενορίας του Αγίου Ιωάννη. Ο Υπουργός  ανάφερε ότι θα καταβληθούν προσπάθειες για εξεύρεση του ποσού που υπολείπεται για να ξεκινήσει το έργο εντός του 2017.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 17 Ιανουαρίου 2017