09/04/2020 - Ανακοίνωση: Συνέχιση λήψης μέτρων

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει ότι μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για συνέχιση της λήψης μέτρων για την προληπτική αντιμετώπιση του Κορωνοϊού, θα συνεχίσει να εργάζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των Εγκυκλίων και τις υποδείξεις των Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας και όλα τα Γραφεία και οι Υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά για το ΚΟΙΝΟ, μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020.

Παράλληλα συνεχίζονται να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας και ασφαλείας για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εντός και εκτός των Γραφείων και επίσης συνεχίζονται οι απολυμάνσεις σε δημοτικούς και δημόσιους χώρους, δημοτικά οχήματα και άλλα.

Το κοινό για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να ενημερώνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου για σχετική ενημέρωση ή μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 24653333, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λάρνακας www.larnaka.org.cy και στο https://www.facebook.com/Larnaka-Municipality και να επικοινωνεί με τις Υπηρεσίες του Δήμου στα ακόλουθα τηλέφωνα:

• Οικονομικό Τμήμα - Λογιστήριο 24816549
• Τμήμα Είσπραξης Φόρων 24816547
• Τμήμα Καθαριότητας 24816541
• Πράσινο Σημείο 24816541
• Υγειονομική Υπηρεσία 24816557
• Τεχνική Υπηρεσία 24816531
• Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού 24816589
• Τροχονομία 24623660
• Τμήμα Κήπων και Πάρκων 24658722
• Δημοτική Βιβλιοθήκη 24654185
• Πολιτιστικές Υπηρεσίες 24657745
• Δημοτικό Κοιμητήριο 99148277
• Κοινωνικές Υπηρεσίες:
   Κοινωνικό Παντοπωλείο 24664567
   Παρατηρητής της Γειτονιάς 24816575
   Μέλαθρο Ευγηρίας 24652429
   Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λάρνακας 99817979
   Χρυσοστόμειο Μέλαθρο 24656322
• Γραφείο Εισηγήσεων και Παραπόνων 80006500 (δωρεάν γραμμή)

Πληρωμές για εξόφληση λογαριασμών, γίνονται διαδικτυακά μέσω της JCC.

Επιστολές και αιτήματα, το κοινό θα μπορεί να αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση municipality@larnaka.com

ΛΑΡΝΑΚΑ,9 Απριλίου 2020