08/03/2019 - Ανακοίνωση: Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας σε συνεδρίαση του στις 7 Μαρτίου 2019....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας σε συνεδρίαση του, στις 7 Μαρτίου 2019 συζήτησε το θέμα που προέκυψε με την ανάρτηση, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, του Δημοτικού Συμβούλου Λάρνακας κ. Γιώργου Λακκοτρύπη.

Κατά τη συνεδρία αναγνώστηκε από τον Δήμαρχο Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα, γραπτή επιστολή του κ.Λακκοτρύπη με την οποία απολογείται για το συμβάν που θίγει συμπατριώτες μας.

Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο βάση του Περί Δήμων Νόμου, δεν έχει τη δυνατότητα ή την εξουσία επιβολής οποιασδήποτε τιμωρίας σε οποιοδήποτε μέλος του Σώματος. Παρ’ όλα αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας καταδικάζει, για ακόμα μια φορά τη σχετική ανάρτηση του Δημοτικού Συμβούλου και δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση αυτή, δεν εκφράζει ή εκπροσωπεί τον Δήμο, το Δημοτικό Συμβούλιο ή τους δημότες της Λάρνακας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι τα Μέλη του, ως εκλελεγμένοι εκπρόσωποι της Λάρνακας, δεν πρέπει να αγνοούν ότι οι πράξεις ή τοποθετήσεις τους έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη τη πόλη και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε όλες τις ενέργειες τους.