03/04/2017 - Ανάπλαση Δημοτικου Κήπου Λάρνακας

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, προχώρησε στην προκήρυξη Διαγωνισμού για την Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Λάρνακας.

Το έργο αυτό, δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο της Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου θα περιλαμβάνει πεζόδρομους, πλατειακούς χώρους, δεντροφύτευση, φωταγώγηση, αστικό εξοπλισμό, πρόσβαση για ΑΜΕΑ και την κατασκευή Καφετέριας και χώρων υγιεινής.

Σκοπός του έργου αυτού είναι η αισθητική και η περιβαλλοντική αναβάθμιση του Αστικού Κέντρου, για καλύτερη και ποιο ποιοτική ζωή των κατοίκων της πόλης.

Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένονται να αρχίσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2017, θα διαρκέσουν 14 μήνες και το  κόστος υπολογίζεται να ανέλθει στο 1 εκ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy)

 ΛΑΡΝΑΚΑ, 3 Απριλίου 2017