28/06/2019 - Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας

«Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ

στο Κέντρο της Λάρνακας»

 

Άρχισαν τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019, οι εργασίες για την εκτέλεση του Έργου «Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας».

 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο του Έργου Kedris Construction Ltd & S. Hadjichristofi Construction Ltd Join Venture.

 

Το Έργο αφορά την ανάπλαση δρόμων και πεζόδρομων στο Αστικό Κέντρο Λάρνακας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Λάρνακας, έτσι ώστε να καταστούν προσβάσιμα από ΑΜΕΑ και περιλαμβάνει την περιοχή περιμετρικά του μεγάλου τζαμιού παρά το Μεσαιωνικό Κάστρο, τις οδούς Κλεάνθη Καλογερά και Μαυροϊδή, την οδό Αγίου Λαζάρου και τις οδούς Αρμενικής Εκκλησίας, Κορδικτώνος, Βασιλέως Ευαγόρου και τμήματος της οδού Ερμού.

Η εργασία θα εκτελεστεί κατά τμήματα με έναρξη από την οδό Βασιλέως Ευαγόρου και τμήματος της οδού Ερμού. Το πρώτο τμήμα θα έχει διάρκεια εργασιών μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2019 ενώ όλο το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες.

Η δαπάνη ανέρχεται στα €2.126.199,10 επιπλέον ΦΠΑ. Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 

Με την έναρξη του Έργου αυτού σηματοδοτείται η αρχή από μια σειρά Έργων τα οποία κάνουν εφικτή την ολοκληρωτική αλλαγή του Εμπορικού Κέντρου αλλάζοντας έτσι την γενική του εικόνα και καθιστώντας στο πλήρως προσβάσιμο για ΑΜΕΑ.

Ο Δήμος Λάρνακας, προχωρεί στην ετοιμασία μελετών για ωρίμανση άλλων δύο σημαντικών έργων που σχετίζονται μεταξύ τους και θα ολοκληρώσουν την ανάπλαση του εμπορικού κέντρου της πόλης. Το πρώτο αφορά την ανάπλαση της οδού Ερμού, και των οδών Ζήνωνος Κιτιέως, Ν. Δ. Δημητρίου, Νικολάου Ρώσου και Κοσμά Λυσιώτη και θα ακολουθήσει μελέτη ανάπλασης της Πλατείας Ακροπόλεως με επέκταση εντός της οδού Λουκή Ακρίτα μέχρι τη Πλατεία ΑΛΚΗΣ.