20/05/2020 - Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας»

Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας»

 

Παραδόθηκε επίσημα το τμήμα της οδού Ερμού το οποίο εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του Έργου  «Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας».

Συγκεκριμένα, το έργο αυτό αφορά την ανάπλαση δρόμων και πεζόδρομων στο Αστικό Κέντρο Λάρνακας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να καταστούν προσβάσιμα από ΑΜΕΑ και περιλαμβάνει την περιοχή περιμετρικά του μεγάλου Τζάμι παρά το Μεσαιωνικό Κάστρο, τις οδούς Κλεάνθη Καλογερά και Μαυροϊδή, την οδό Αγίου Λαζάρου και τις οδούς Αρμένικης Εκκλησίας, Κορδικτώνος, Βασιλέως Ευαγόρου και τμήμα της οδού Ερμού.

Το τμήμα της οδού Έρμου έχει ανοίξει και είναι ήδη σε χρήση από το κοινό και τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Περιμετρικά οι πεζόδρομοι έχουν δεντροφυτευτεί με συνολικά 14 δέντρα και θα φυτευτούν ακόμα 70 σε άλλα σημεία μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου. Επίσης, έχουν φυτευτεί, μέχρι τώρα, 30 ανθώνες για τις ανάγκες του εν λόγω Έργου.

Είναι γεγονός ότι, κατά την έναρξη των εργασιών έχουν παρατηρηθεί κάποιες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να προκληθούν διάφορα προβλήματα στο κοινό και ιδιαίτερα στους κατοίκους της περιοχής. Τα προβλήματα αυτά έχουν ξεπεραστεί και η πρόοδος των έργων από τώρα και στο εξής, μέχρι και την ολοκλήρωση τους, θεωρείται ότι θα είναι η αναμενόμενη. Επίσης, με προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου, έχουν επιλυθεί κάποια προβλήματα  στη λειτουργία του εργοταξίου με αποτέλεσμα οι εργασίες να προχωρούν ομαλά.

Ο Δήμος Λάρνακας, με την ευκαιρία αυτή,  απολογείται για τυχών δυσκολίες που προκληθήκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 20 Μαΐου 2020