22/01/2021 - «Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας» Οδός Αγίου Λαζάρου

 

«Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας»

Οδός Αγίου Λαζάρου

 

Συνεχίζονται οι εργασίες στα πλαίσια του Έργου  «Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας» και έχουν ήδη αρχίσει άρχισαν οι προκαταρκτικές εργασίες στην οδό Αγίου Λαζάρου.

Οι εργασίες στο παρόν στάδιο αφορούν την στήριξη των διατηρητέων σπιτιών που βρίσκονται επί της οδού Αγίου Λαζάρου, με προσωρινή ξύλινη υποδομή ούτως ώστε να είναι ανθεκτικά στους κραδασμούς που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Αυτό το τμήμα είναι και το τελευταίο στα πλαίσια του εν λόγω του Έργου και θα ολοκληρωθεί σε δυο φάσεις. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Το Έργο «Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας», αφορά την ανάπλαση δρόμων και πεζόδρομων στο Αστικό Κέντρο Λάρνακας μέσα στα πλαίσια της ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να καταστούν προσβάσιμα από ΑΜΕΑ.

Ο Δήμος Λάρνακας, με την ευκαιρία αυτή,  απολογείται για τυχόν δυσκολίες που προκαλούνται  κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».