29/09/2020 - «Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας» Οδός Κλεάνθη Καλογερά

«Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας»

Οδός Κλεάνθη Καλογερά

 

Παραδόθηκε επίσημα η οδό Κλεάνθη Καλογερά η οποία εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του Έργου  «Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας».

Συγκεκριμένα, το έργο αυτό αφορά την ανάπλαση δρόμων και πεζόδρομων στο Αστικό Κέντρο Λάρνακας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να καταστούν προσβάσιμα από ΑΜΕΑ και περιλαμβάνει την περιοχή περιμετρικά του μεγάλου Τζαμί παρά το Μεσαιωνικό Κάστρο, τις οδούς Κλεάνθη Καλογερά και Μαυροϊδή, την οδό Αγίου Λαζάρου και τις οδούς Αρμένικης Εκκλησίας, Κορδικτώνος, Βασιλέως Ευαγόρου και τμήμα της οδού Ερμού.

Η οδός Κλεάνθη Καλογερά έχει ανοίξει και είναι ήδη σε χρήση από το κοινό και τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Ο δρόμος έχει πλακοστρωθεί, περιμετρικά οι πεζόδρομοι έχουν δεντροφυτευτεί με συνολικά 14 δέντρα και έχουν τοποθετηθεί 20 ανθώνες.

Στο παρόν στάδιο εκτελούνται εργασίες επί της οδού Αρμενικής Εκκλησίας.

Ο Δήμος Λάρνακας, με την ευκαιρία αυτή,  απολογείται για τυχόν δυσκολίες που προκαλούνται  κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».