03/02/2015 - Ανοικτή Διαβούλευση με Φορείς της Νεολαίας αναφορικά με την Υποψηφιότητα του Δήμου Λάρνακας για Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2018

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Ανοικτή Διαβούλευση με Φορείς της Νεολαίας αναφορικά με την Υποψηφιότητα του Δήμου Λάρνακας για
Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2018

Ο Δήμος Λάρνακας θα υποβάλει Πρόταση για διεκδίκηση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το 2018.
Ανοικτή Διαβούλευση με Φορείς της Νεολαίας αναφορικά με την Υποψηφιότητα του Δήμου Λάρνακας για Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2018, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015, στο Δημαρχείο Λάρνακας.

Στη διάρκεια της διαβούλευση έγινε παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής σε θέματα νεολαίας όπως αυτά διαφαίνονταν από επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. Ακολούθως παρουσιάστηκαν τα τέσσερα επικρατέστερα Λογότυπα τα οποία σχεδιάστηκαν από φοιτητές γραφιστικών τεχνών και θα τεθούν στην κρίση του κοινού μέσα από την σελίδα στο Faceboook www.facebook.com/EYCLarnakaCandidateCity2018 έτσι ώστε να επιλεγεί το επικρατέστερο το οποίο θα εκπροσωπήσει την υποβολή πρότασης της Λάρνακας για διεκδίκηση της ΕΠΝ 2018.

Ο στόχος και ο σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή προτάσεων και απόψεων οι οποίες θα αποτελέσουν και θα αναδείξουν το κεντρικό θέμα της πρότασης. Τόσο το κεντρικό θέμα της υποβολής της πρότασης της Λάρνακας όσο και τα επιμέρους θέματα θα προκύψουν μέσα από την συμμετοχή, την ενεργοποίηση της νεολαίας και των θεμάτων που την απασχολούν ως ευρωπαίοι πολίτες.

Ολοκληρώνοντας την συνάντηση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Λάρνακας κ. Φλώρος Νικολάου με τη σειρά του, ανέφερε, πως όλες οι προσπάθειες του Δήμου θα επικεντρωθούν στην επιτυχή έκβαση της υποβολής της Πρότασης, για την υποψηφιότητα της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2018 και τόνισε πως η Λάρνακα θα έχει μια λαμπρή ευκαιρία να καθιερωθεί στην Ευρώπη ως ένας δημοφιλής προορισμός Νεολαίας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πολυπολιτισμικότητας με όλα τα συνεπακόλουθα οφέλη, καλώντας όλους να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 29 Ιανουαρίου 2015