31/07/2019 - Ανοικτή Επιστολή

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο Δήμος Λάρνακας, σε σχέση με πρόσφατες δημοσιεύσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σχετικά με οικοδομική ανάπτυξη στην περιοχή Μακένζι και συγκεκριμένα στη θέση του πρώην ξενοδοχείου «Κάστρο», επιθυμεί να αναφέρει τα ακόλουθα:

  • Για το συγκεκριμένο τεμάχιο έχει υποβληθεί αίτηση για πολεοδομική άδεια με αρ. Α188/15 στις 28/12/2015 η οποία αφορούσε αλλαγή χρήσης της υφιστάμενης τουριστικής μονάδας (ξενοδοχείο «Κάστρο») σε εστιατόριο. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης διαπιστώθηκε ότι είχαν αρχίσει εργασίες στην οικοδομή χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών.

Ο Δήμος Λάρνακας με οδηγίες προς το Νομικό Σύμβουλο ζήτησε την έκδοση ανασταλτικού διατάγματος. Η δικαστική διαδικασία έκδοσης του διατάγματος ξεκίνησε στις 10/1/2017. Το ανασταλτικό διάταγμα εκδόθηκε αλλά δεν κατέστη δυνατή η επίδοση του σε όλους τους κατηγορούμενους λόγω της μόνιμης εγκατάστασης τους στο εξωτερικό. 

 

  • Παρόλη την έκδοση του ανασταλτικού διατάγματος οι εργασίες δεν διακόπηκαν και έτσι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο προέβη σε καταγγελία του Μελετητή και του Εργολάβου του έργου στο ΕΤΕΚ και στο Σύνδεσμο Εργολάβων Κύπρου αντίστοιχα. Παράλληλα, προέβη σε λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του Εργολάβου για την εξασφάλιση διατάγματος αναστολής εργασιών, το οποίο και εξασφαλίστηκε.

 

  • Τον Ιούνιο του 2017 υποβλήθηκε νέα αίτηση κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας που αφορούσε την ανέγερση νέου κτιρίου ως  εστιατόριο και καφετερία, η οποία και αποσύρθηκε από τους αιτητές οι οποίοι και  υπόβαλαν νέα αίτηση με αρ. Α115/17 στις 4/07/2017 που αφορούσε δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας. Στις 27/12/2018 κατόπιν διαβουλεύσεων με άλλα Τμήματα και λόγω της έκτασης των εργασιών, υποβλήθηκε νέα αίτηση κατά παρέκκλιση από την Εταιρεία, που αφορούσε ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας και απόσυρση της προηγούμενης αίτησης με αρ. Α115/17.

Η τελευταία αίτηση μελετάται από το Δήμο και αναμένονται  διαβουλεύσεις με αρμόδια Τμήματα για να υποβληθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και  να παραπεμφθεί στη συνέχεια στο Συμβούλιο Μελέτης Παρακλήσεων.

 

  • Το μέλλον της εν λόγω ανάπτυξης θα εξαρτηθεί τόσο από την απόφαση του δικαστηρίου όσο και από την απόφαση σχετικά με την τελευταία υποβληθείσα αίτηση κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

  • Όσον αφορά την τοποθέτηση ομπρελών και  κρεβατακιών στις δημόσιες παραλίες της Λάρνακας, ο Δήμος Λάρνακας τηρεί πλήρως και με ευλάβεια όλες τις πρόνοιες Νομοθεσίας.

Όσο αφορά την τοποθέτηση ομπρελών και κρεβατακιών σε παραπλήσια ιδιωτική περιούσια της εν λόγω οικοδομικής ανάπτυξης, αυτή έγινε από τον ιδιώτη χωρίς την έγκριση του Δήμου Λάρνακας. Ο Δήμος Λάρνακας σε συνεργασία με το Νομικό του Σύμβουλο και την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών εξετάζουν ποια είναι τα νομικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 31 Ιουλίου 2019