06/09/2019 - Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λάρνακας 2019-2020