11/01/2019 - Αντικατάσταση Λαμπτήρων Οδικού Φωτισμού με Λαμπτήρες Τύπου LED

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ LED

 

Πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 9 Ιανουάριου 2019, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των Κεντρικών Γραφείων του Δήμου Λάρνακας, συνεδρία όλων των Δημάρχων της Επαρχίας Λάρνακας για το θέμα της αντικατάστασης των λαμπτήρων οδικού φωτισμού με λαμπτήρες LED.

 

Η αντικατάσταση των λαμπτήρων οδικού φωτισμού με λαμπτήρες LED,  αφενός θα μειώσει την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και αφετέρου θα μειώσει το κόστος που καλούνται οι Δήμοι να πληρώσουν για ηλεκτρικό ρεύμα. Ενδεικτικά, για το Δήμο Λάρνακας αναμένεται να εξοικονομηθεί ποσό της τάξεως του μισού εκατομμυρίου (ανάλογα με τον τύπο των φωτιστικών που θα χρησιμοποιηθούν), το οποίο αντιστοιχεί στο 67% περίπου σε εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, θα μειωθούν οι ρύποι και θα υπάρχει καλύτερη ποιότητα φωτισμού.

 

Καθότι η ενέργεια αυτή κρίνεται άκρως σημαντική, οι Δήμοι της Επαρχίας Λάρνακας, θα εργαστούν συλλογικά για την επίτευξη της εν λόγω αντικατάστασης.