07/02/2020 - Αντικατάσταση Λαμπτήρων Οδικού Φωτισμού με λαμπτήρες τύπου LED

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ LED

 

Άρχισε τον περασμένο Νοέμβριο η αντικατάστασης των λαμπτήρων οδικού φωτισμού με λαμπτήρες LED. Οι εργασίες αντικατάστασης γίνονται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

 

Καθότι η ενέργεια αυτή κρίνεται άκρως σημαντική και πολύεπίπεδη καθότι η αντικατάσταση των λαμπτήρων οδικού φωτισμού με λαμπτήρες LED,  αφενός θα μειώσει την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και αφετέρου θα μειώσει το κόστος που καλούνται οι Δήμοι να πληρώσουν για ηλεκτρικό ρεύμα.

 

Ενδεικτικά, για το Δήμο Λάρνακας αναμένεται να εξοικονομηθεί ποσό της τάξεως του μισού εκατομμυρίου (ανάλογα με τον τύπο των φωτιστικών που θα χρησιμοποιηθούν), το οποίο αντιστοιχεί στο 67% περίπου σε εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, θα μειωθούν οι ρύποι και θα υπάρχει καλύτερη ποιότητα φωτισμού.

 

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Μάιο 2020

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 7 Φεβρουαρίου 2020