20/03/2020 - Απολυμάνσεις

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

 

Ο Δήμος Λάρνακας συνεχίζει με τις επαναληπτικές απολυμάνσεις στην πόλη ως ένα από τα μέτρα που εφάρμοσε στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλεται για τον περιορισμό της εξάπλωσης  του Κορωνοϊού.

 

Έχουν αρχίσει οι απολυμάνσεις σε πάρκα τα οποία διαθέτουν παιγνιδότοπους καθώς και στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παράλληλα, απολυμαίνονται καθημερινά τα σκυβαλόφορα και άλλα οχήματα.

 

Προγραμματίζονται επαναληπτικές απολυμάνσεις στα δημοτικά αποχωρητήρια και στις Πλατείες, σε στάσεις λεωφορείων, δημοτικούς χώρους στάθμευσης και άλλου.

 

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω απολυμάνσεις πραγματοποιούνται με εγκεκριμένα απολυμαντικά και διενεργούνται τόσο από ιδιωτικές εταιρίες όσο και από πιστοποιημένα εκπαιδευμένο προσωπικό της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λάρνακας.  

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 20 Μαρτίου 2020