28/04/2021 - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορωνοϊού συνεχίζονται οι απολυμάνσεις σε δημοτικά υποστατικά, δημοτικά αποχωρητήρια, στάσεις λεωφορείων, παγκάκια, σκυβαλοφόρα και άλλα, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού.

Επίσης, το συνεργείο της Υπηρεσίας  προβαίνει σε έκτακτες απολυμάνσεις σε Δημοτικά Κτίρια σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων του ιού μεταξύ του  προσωπικού του Δήμου.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 28 Απριλίου 2021