17/10/2019 - Απολογισμός Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου