16/12/2015 - Παράταση για αποπληρωμή των Δημοτικών Φόρων

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι δίνεται παράταση για αποπληρωμή των ακόλουθων  Δημοτικών Φόρων:
 
Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων
Επαγγελματικού Φόρου
Αδειών Επαγγελματικού Υποστατικού
Δημοτικού Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας

 
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12.00μμ.
 
Η εξόφληση γίνεται στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας μόνο.
 
Μετά την ημερομηνία αυτή, σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.  
 
Οι Δημότες παρακαλούνται όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους, προς αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης.