08/05/2020 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) έχει προκηρύξει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό (1/2020) με σκοπό να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επίλυση του έργου «Συγκρότημα Κοινωνικής Κατοικίας στην Περιοχή Αγίου Νικολάου στο Δήμο Λάρνακας», το οποίο σε συνάρτηση με το κόστος κατασκευής που πρέπει να κυμαίνεται στα όρια που καθορίζει ο Διαγωνισμός, θα πρέπει να διακρίνεται από ποιότητα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, καθώς και από κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση.

Ο Διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και λήγει στις 16 Ιουλίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4165093

ΛΑΡΝΑΚΑ, 8 Μαΐου 2020