26/04/2016 - Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 28 Απριλίου 2016

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία» με στόχο την περαιτέρω προβολή του θέματος της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών σε διεθνές επίπεδο.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει επίσης καθιερωθεί από τα Διεθνή Συνδικάτα ως Ημέρα Μνήμης των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

Με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και υγείας, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας κάθε χρόνο επιλέγει ένα συγκεκριμένο θέμα για τη Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.  Για το 2016 έχει επιλεγεί ως θέμα το: «Εργασιακό άγχος: μια συλλογική πρόκληση».

Λόγω των σημαντικών αλλαγών των εργασιακών σχέσεων και της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν οργανωτικές αλλαγές και αναδιαρθρώσεις, μείωση των ευκαιριών εργασίας, αύξηση της επισφαλούς εργασίας, φόβο για απώλεια της εργασίας τους, μαζικές απολύσεις και ανεργία καθώς και μειωμένη χρηματοοικονομική σταθερότητα, με σοβαρές συνέπειες για την ψυχική τους υγεία και ευεξία.

Οι σημαντικές αυτές αλλαγές έχουν ως συνέπεια την εμφάνιση ψυχοκοινωνικών κινδύνων.  Η ύπαρξη των κινδύνων αυτών σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκών πόρων ή υποστήριξης, μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση εργασιακού άγχους, το οποίο επιδρά αρνητικά τόσο στις εργασιακές επιδόσεις των εργαζομένων όσο και στην προσωπική τους ζωή.  Το εργασιακό άγχος μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση τόσο της ψυχικής όσο και σωματικής υγείας, καθώς οι εργαζόμενοι που πάσχουν από παρατεταμένο άγχος κινδυνεύουν να εμφανίσουν σοβαρά σωματικά προβλήματα υγείας.

Το εργασιακό άγχος μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε εργαζόμενο, ασχέτως της θέσης του στην ιεραρχία, παρατηρείται σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και αναγνωρίζεται πλέον ως παγκόσμιο πρόβλημα που επηρεάζει τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Εκτός από αναγκαία, η διαχείριση του εργασιακού άγχους, είναι εφικτή σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και μπορεί να επιτευχθεί βάσει των ίδιων προσεγγίσεων που ακολουθούνται για τα υπόλοιπα θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.  Η διαχείριση αυτή προσφέρει οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα.  Σε επίπεδο εργατικού δυναμικού η διασφάλιση της ευεξίας των εργαζομένων μεταφράζεται σε υγεία, κίνητρα και παραγωγικότητα.  Σε επίπεδο επιχείρησης ή οργανισμού η μείωση του εργασικού άγχους συνεπάγεται συνολική απόδοση, μείωση του απουσιασμού, λιγότερα εργατικά ατυχήματα και λιγότεροι τραυματισμοί.  Τέλος, λόγω της μείωσης του οικονομικού κόστους και άλλων σχετικών επιβαρύνσεων, σημαντικά οφέλη αποκομίζει η κοινωνία στο σύνολό της.

Η Δ.Ο.Ε. έχει ετοιμάσει Έκθεση για ενημέρωσή σας.