23/12/2020 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το έργο της Βελτίωσης της οδού Πιαλέ Πασά, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

 

Το πλατειακό μέρος του έργου αποτελείται από πεζοδρόμιο στη δυτική πλευρά, κοινή χρήση ποδηλάτη και πεζού στην ανατολική πλευρά και ενδιάμεση λωρίδα διέλευσης οχημάτων μονής κατεύθυνσης.

 

Για την προστασία του έργου και αντιμετώπιση των παράκτιων προβλημάτων, τα οποία είναι η κυματική υπερπήδηση, η διάβρωση παραπλήσιων παραλιών, η κυματική αντανάκλαση και σταγονίδια νερού, η συσσώρευση φυκιών και η διάβρωση του οδικού έργου, προτάθηκαν τρεις εναλλακτικές λύσεις.

 

Η λύση Α ήταν η προστασία με πρανές από ογκόλιθους, η λύση Β ήταν η προστασία με παραθαλάσσιο πλάτωμα σε συνδυασμό με μικρούς κάθετους κυματοθραύστες κάθε 20μ. και η λύση Γ η προστασία με παραθαλάσσιο πλάτωμα σε συνδυασμό με γυάλινο παραπέτασμα.

 

Ο Δήμος Λάρνακας, μαζί με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα κρατικά τμήματα, πρότεινε τη λύση Γ, η οποία παρότι δεν ήταν η πιο συμφέρουσα οικονομικά, θα δημιουργούσε ακόμα μία πρόσβαση δίπλα στη θάλασσα δίνοντας στους δημότες πιο άμεση επαφή με το υγρό στοιχείο.

 

Η κατασκευή αυτή ήταν και είναι για την αντιμετώπιση των παράκτιων προβλημάτων και προστασία του οδικού έργου με πιθανότητα πάντοτε τη συσσώρευση φυκιών, χαλικιών, αλλά και του κυματισμού, ειδικά κατά τη διάρκεια ή μετά από κακοκαιρία.  Γι΄ αυτό εξάλλου το δάπεδο της λωρίδας αυτής είναι από σκυρόδεμα και όχι από οποιοδήποτε άλλο υλικό δαπεδόστρωσης.

 

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2014 και πρόσφατα έχει δημιουργηθεί ανάγκη συντήρησης λόγω της μετακίνησης πλακών σκυροδέματος στο παραθαλάσσιο πλάτωμα.

 

Η συντήρηση, μετά από επιτόπιο έλεγχο του Μελετητή του έργου, θα πρέπει να γίνει σε περίοδο καλοκαιρίας και θα πρέπει να γίνει και υποθαλάσσιος έλεγχος από δύτες.

 

Το πιο πάνω σε συνδυασμό με την πρόσφατη συσσώρευση μεγάλου αριθμού φυκιών, χαλικιών, αλλά και του έντονου κυματισμού, οδήγησε το Δήμο Λάρνακας στην προηγούμενη ανακοίνωση και προτροπή του κοινού να αποφεύγει τη χρήση του χαμηλού πλατώματος.

 

Ο Δήμος επαναλαμβάνει ότι το κοινό θα πρέπει να αποφεύγει τη χρήση του παραλιακού πλατώματος κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από κακοκαιρία και θαλασσοταραχή που πιθανόν να οδηγήσουν σε ατυχήματα.  Η χρήση του παραλιακού πλατώματος σε κάθε άλλη περίπτωση επιτρέπεται, όμως οι χρήστες πρέπει να είναι προσεκτικοί καθότι δεν αποκλείεται η ύπαρξη φερτών υλικών ή ολισθηρού πατώματος.

 

Ο Δήμος Λάρνακας προβαίνει σε καθαρισμό του πεζόδρομου σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα προβεί και στις εργασίες συντήρησης μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.  Θα τοποθετηθούν επίσης προειδοποιητικές πινακίδες για ύπαρξη κινδύνου.

 

Εν κατακλείδι, ο Δήμος Λάρνακας καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όταν αποφασίσει να χρησιμοποιεί το χαμηλό παραλιακό πλάτωμα.