27/01/2020 - Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα φιλοφρονητική επίσκεψη του Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Παναγιώτη Ζαφείρη.

Η επίσκεψη αποτέλεσε ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και παράλληλα συμφωνήθηκε όπως εξευρεθούν τρόποι συνεργασίας ώστε οι σχέσεις των δυο μερών ενδυναμωθούν σε θέματα επιστημονικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα, ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 27 Ιανουαρίου 2020