29/05/2020 - Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: Πράσινη Συμφωνία στην ΕΕ & Αειφόρος Ανάπτυξη στην Κύπρο 3/3/2020