03/06/2019 - Διαλέξεις στο πλαίσιο του Προγράμαματος Περιβαλλοντικής Εκπάιδευσης και Ευαισθητοποίησης και του Προγράμματος Life "Pay as you throw"

Διαλέξεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης και του

Προγράμματος LifePay as you throw

 

Ο Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Δήμου Λάρνακας, συνεχίζει το πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης σε σχολεία της Λάρνακας.

Στις 8 και 9 Μαΐου 2019, Λειτουργός του Τομέα επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Σωτήρος και παρέδωσε διαλέξεις με θέμα «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» και παρουσίασε τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων στα πλαίσια του Προγράμματος LifePay as you throw

 

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για έννοιες όπως είναι η αστική κινητικότητα, η βιωσιμότητα των μετακινήσεων, το κυκλοφοριακό πρόβλημα, η προσβασιμότητα, σωστή διαχείριση απορριμμάτων κ.α.

Αναγνώρισαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το δικό τους Σχολείο ως προς τα θέματα κινητικότητας και ενημερώθηκαν επίσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που ετοιμάζεται αυτή την περίοδο για τη Λάρνακα.

Λάρνακα, 13 Μαΐου 2019