13/11/2015 - Διατηρητέες οικοδομές

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, σε Συνεδρία του την Πέμπτη 12 Νοέμβριου 2015, εξέτασε μεταξύ άλλων και το θέμα των διατηρητέων οικοδομών στη Λάρνακα, αρκετές εκ των οποίων είναι σε κακή κατάσταση και ετοιμόρροπες.

Σημειώνεται ότι, την ευθύνη συντήρησης των διατηρητέων οικοδομών και των Αρχαίων Μνημείων, έχουν όπως όλες οι κατασκευές οι ιδιοκτήτες τους. Ως εκ τούτου ο Δήμος Λάρνακας  έχει αποστείλει πολλές ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες επικίνδυνων διατηρητέων οικοδομών χωρίς καμία ουσιαστική ανταπόκριση. Σε επικίνδυνες περιπτώσεις ο Δήμος έχει προβεί σε εργασίες στήριξης οικοδομών με δικά του συνεργεία και κόστος.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης ενός προβλήματος που έχει θέμα ασφάλειας και ευπρεπισμού της πόλης, το Δημοτικό Συμβούλιο  αποφάσισε όπως, στον Προϋπολογισμό του Δήμου Λάρνακας για το 2016, δημιουργηθεί κονδύλι για στήριξη διατηρητέων οικοδομών, καθώς και για κατεδάφιση των ετοιμόρροπων μη διατηρητέων.

Με βάση τα πιο πάνω, εντός του 2016, θα προκηρυχθούν προσφορές για εξεύρεση Μελετητή και στη συνέχεια προσφορές για τα έργα στήριξης. Εκεί όπου δεν συμμορφώνονται οι ιδιοκτήτες, η ανάκτηση του κόστους θα γίνει μέσω της διαδικασίας Αστικού Χρέους.