12/06/2020 - Δημιουργία Χώρου Εκδηλώσεων / Αναψυχής στον Κυβερνητικόκ Οικισμό Τσιακκιλερό στη Λάρνακα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ/ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΟ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

 

Υπογράφτηκε την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020, στο Γραφεία του Δήμου Λάρνακας η Συμφωνία Αδείας Χρήσης Τμήματος Κρατικής Γης για δημιουργία χώρου εκδηλώσεων/ αναψυχής στον Κυβερνητικό Οικισμό Τσιακκιλερό στη Λάρνακα.

 

Η Συμφωνία αυτή υπογράφτηκε μεταξύ του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και του Δήμου Λάρνακας.

 

Στόχος του Δήμου Λάρνακας είναι η άμεση προώθηση για ετοιμασία μελέτης διαμόρφωσης του χώρου με τη δημιουργία παιδότοπου και ζώνης ενεργούς ψυχαγωγίας και αθλοπαιδιών, κατασκευή ανοικτού αμφιθεάτρου χωρητικότητας περίπου 100 ατόμων για διάφορες εκδηλώσεις και η κατασκευή αναψυκτηρίου και χώρων υγιεινής.

Στο Έργο θα εγκατασταθεί αστικός εξοπλισμός, νέας τεχνολογίας φωτιστικά αντιβανδαλιστικού τύπου, θα γίνει φύτευση και υπογειοποίηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης, ο Δήμος θα προωθήσει το Έργο, άμεσα για υλοποίηση.