05/04/2019 - Δημιουργία "Κέντρου Αριστείας Θαλάσσιας και Ναυτικής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας", στη Λάρνακα

Δημιουργία «Κέντρου Αριστείας Θαλάσσιας και Ναυτικής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας», στη Λάρνακα

 

Ακόμα μια σημαντική επιτυχία εξασφάλισε στα χρονικά του τόσο ο Δήμος Λάρνακας, όσο και οι υπόλοιποι Εταίροι που συμμετέχουν στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020.  Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Κυπριακή πρόταση με τίτλο MARITEC-X για τη δημιουργία του "Cyprus Marine and Maritime Institute - CMMI" στο πλαίσιο του Teaming Project, αξιολογήθηκε πρώτη μεταξύ των προτάσεων που υποβλήθηκαν από την Κύπρο και τρίτη μεταξύ αυτών που υποβλήθηκαν από όλη την Ευρώπη.

 

Η πρόταση, μπήκε αξιοπρεπώς στην τελική ευθεία μαζί με άλλες 43 προτάσεις (αρχικές υποβληθείσες 208). Πιο συγκεκριμένα, χρηματοδότηση εξασφάλισαν 12 συνολικά προτάσεις εκ των οποίων τρεις από την Κύπρο. Το ύψος της χρηματοδότησης αφορά €30 εκατομμύρια  (€15 εκ. από Ε.Ε. και €15 εκ. από Κρατικό Προϋπολογισμό). Η συγκεκριμένη πρόταση επιπλέον έχει εξασφαλίσει €40 εκατομμύρια η αξία της συνολικής δέσμευσης των μελών για την στήριξη του Κέντρου με πόρους και άλλα μέσα.

 

 

Το CMMI θα αποτελέσει ένα περιφερειακό, θεσμικό, επιστημονικό πυρήνα και θα προωθήσει την επιστημονική και επιχειρηματική αριστεία στους τομείς της μπλε οικονομίας.

 

Η Κύπρος είναι μια χώρα με στρατηγική γεωγραφική θέση που διαθέτει ένα  εξειδικευμένο προσωπικό, ισχυρή ναυτιλία και ναυτική παράδοση, ισχυρούς θαλάσσιους και τουριστικούς τομείς καθώς και μια ενεργή τοπική βιομηχανία που είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένη στην έρευνα και την καινοτομία.

 

Το Κέντρο θα χρησιμεύσει ως μέσο για την ενεργοποίηση των υφιστάμενων και νέων δυνατοτήτων για την ανάπτυξη ανθρώπινων και υλικών πόρων στον θαλάσσιο τομέα της Κύπρου, θα αποτελέσει μέρος της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας του νησιού μας.

 

Παράλληλα θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των απαραίτητων κινήτρων, της κατάλληλης υποδομής για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ειδικά για νέους επιστήμονες και να ενισχύσουμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε τεχνολογίες αιχμής και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Θα ενθαρρύνει και θα φιλοξενήσει συνεργασίες και συνέργειες μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων, δηλαδή ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και επαγγελματικές οργανώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλει στη διάχυση της γνώσης, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην ανάπτυξη και μετάδοση προηγμένων τεχνολογιών στους αναδυόμενους τομείς της μπλε οικονομίας.

 

Η επιτυχία αυτή σημειώθηκε μετά από δύο χρόνια επίπονης εργασίας όπου ο Δήμος ήταν συντονιστής μαζί με τοπικούς και ξένους εταίρους. Στην κοινοπραξία για τη πρόταση συμμετείχαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, οι Εταιρίες GeoImaging Ltd και SignalGeneriΧ καθώς και 4 Ερευνητικά Ιδρύματα με σημαντική εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε θέματα Γαλάζιας Ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Υποθέσεων Ανατολικής Μεσογείου (MarInEM), το Ινστιτούτο Θαλάσσης της Ιρλανδίας (Irish Marine Institute), το Εθνικό Θαλάσσιο Εργαστήριο Ιρλανδίας (SmartBay) καθώς και το Πανεπιστήμιο του Southampton.

 

 

Με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα αυτό στοχεύουμε στην υγιής οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης. Η πόλη μας, μεταλλάσσεται σε ένα σύγχρονο κέντρο έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας,  δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας σε επιστημονικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, προωθώντας επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς της ναυτιλίας και της θαλάσσιας τεχνολογίας και περιβάλλοντος, φιλοξενώντας πανεπιστημιακά και πολιτιστικά ιδρύματα τοπικών και ξένων φορέων.  

 

Στα πλαίσια του προγράμματος θα γίνουν δράσεις και σε άλλες πόλεις της Κύπρου όπως τη Λεμεσό και τη Λευκωσία.

 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι έχουν συμβάλει στην επιτυχία της πρότασης. Ένα μεγαλεπήβολο και σημαντικό ταξίδι έχει ξεκινήσει.