11/01/2019 - Δημιουργία Πολυδύναμου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας

«Δημιουργία Πολυδύναμου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας

και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας»

(Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας)

 

Άρχισαν τη Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019, οι εργασίες για τη δημιουργία του Πολυδύναμου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας» (Κοινοτικό

Κέντρο Λάρνακας). Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο του Έργου,  Κοινοπραξία L&P and D.L.A. JOIN.

 

Το εν λόγω Έργο αφορά την επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου του Κοινοτικού Κέντρου Λάρνακας, το οποίο θα περιλαμβάνει τη  δημιουργία ανοικτού και κλειστού χώρου ενεργητικής απασχόλησης, υγιούς ψυχαγωγίας και εκγύμνασης, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκών, Ομάδων  διαφορετικών εθνικοτήτων και χαμηλής εισοδηματικής τάξης, τη δημιουργία Πολυπολιτισμικού Κέντρου, το οποίο θα στεγάζει τις δράσεις επιμόρφωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

 

Η δαπάνη ανέρχεται στα €3.399.000,  επιπλέον ΦΠΑ, ενώ η ολική δαπάνη του Έργου υπολογίζεται να ανέλθει στα €4.200.000. Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 

Σημειώνεται ότι, τον Μάρτιο του 2017, έχει υπογράφει «Μνημόνιο Συναντίληψης» με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για τη δημιουργία αυτού του Πολυδύναμου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας.