22/07/2019 - Δημοσιες Διαβουλεύσεις για αναπτύξεις στον Δήμο Λάρνακας

Δημοσιες Διαβουλεύσεις για αναπτύξεις στον Δήμο Λάρνακας

 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του πολυώροφου κτιρίου με την ονομασία QII:   https://drive.google.com/drive/folders/1LqE1C9Zc-n8j2_F89smPi9RV9aLynhon

Mελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του πολυώροφου κτιρίου με την ονομασία QII:   https://drive.google.com/drive/folders/1NpPkNvPqmcHav_ftq_1zB_PHswfJt-fc

Μελέτη της εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία της οικιστικής και εμπορικής ανάπτυξης με την ονομασία Radisson Residences  https://drive.google.com/drive/folders/17BxzXwtUl3uGO3-TCGPyIVVyZxbmSVjl

Mελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία της οικιστικής ανάπτυξης με την ονομασία Infinity Residences    https://drive.google.com/drive/folders/17BxzXwtUl3uGO3-TCGPyIVVyZxbmSVjl

 

 

 Οι Εκθέσεις Πληροφοριών βρίσκονται επίσης, αναρτημένες  και μπορείτε να τις βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο, όπου μπορείτε και να τις κατεβάσετε:

 

Radisson Residences