29/05/2020 - Η Δημοτική Βιβλιοθήκη ανακοινώνει στα Μέλη της ότι επαναλειτουργεί για το κοινό από 1.6.2020.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

English text follows

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη ανακοινώνει στα Μέλη της ότι επαναλειτουργεί για το κοινό από 1.6.2020.

Για την περίοδο 1.06.2020 μέχρι 12.06.2020 θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ επιστροφή των βιβλίων.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1.      Μέχρι και 12.6.2020 θα γίνεται μόνο επιστροφή βιβλίων για να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

2.      Έχει δημιουργηθεί ελεγχόμενο σημείο συλλογής βιβλίων στην είσοδο της βιβλιοθήκης. Στο σημείο αυτό θα υπάρχει ειδικό χάρτινο κιβώτιο όπου τα μέλη θα τοποθετούν μόνο τα βιβλία μαζί με το χαρτί χρέωσης.

3.      Εάν το χαρτί χρέωσης έχει χαθεί, το μέλος θα σημειώσει σε ένα χαρτί το όνομα και τον αριθμό μέλους τους.

4.      Δευτέρα, και Παρασκευή μέχρι της 10 π.μ. πρόσβαση στην επιστροφή των βιβλίων θα έχουν μόνο τα μέλη, τα οποία ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες όπως καθορίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας.

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

5.        Το αναγνωστήριο θα παραμείνει προσωρινά κλειστό.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

6.        Η εγγραφή νέων μελών θα γίνεται ηλεκτρονικά. Το υποψήφιος μέλος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλ. 24654185.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

7.        Θα εφαρμοστεί το καλοκαιρινό ωράριο, το οποίο και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Λάρνακας.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση ως προς τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για την περίοδο μετά της 12.06.2020.

Λυπόμαστε για την όποια ταλαιπωρία. Γνώμονας μας είναι η προστασία της υγείας αλλά και η ασφάλεια των μελών μας. Τα ισχύοντα μέτρα έχουν αποφασιστεί μετά από τις οδηγίες των ειδικών αλλά και τη διεθνή πρακτική για την επαναλειτουργία των Δημόσιων Βιβλιοθηκών.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 29 Μαΐου 2020

 

 

The Municipal Library informs all its Members that it will reopen on Monday, 1.6.2020.

 

Between 01/06/2020 to 12/06/2020the Library will operate EXCLUSIVELY for book returns.

 

BOOK RETURNS

1. Until the 12/06/2020 only book returns will be accepted in order to avoid overcrowding. 2. A controlled book collection point has been set up at the entrance of the Library. A special cardboard box will be placed on the spot where the Members will only place books along with their billing paper.

3. If the billing paper is lost, the Μember should write on a paper his name and membership number.

4. On Mondays and Fridays until 10 a.m. only the Members belonging to vulnerable groups (as determined by the Ministry of Health) will be allowed to return books.

 

READING ROOM

5. The reading room will remain closed, temporarily.

 

REGISTRATION OF NEW MEMBERS

6. The registration of new members will be done remotely. The prospective member can contact the library on 24654185.

 

TIME TABLE

7. The Library will be open according to the summer schedule which is posted on the website of Larnaka Municipality.

 

A new announcement will follow regarding the operation of the Municipal Library after 12.06.2020.

We apologize for any inconvenience. The current measures have been decided following the instructions of the experts as well as the international practice for the reopening of the Public Libraries.

 

LARNAKA, 29 May 2020